In English
Skicka en förfrågan

Vår breda branschkunskap!

Våra kunskaper sträcker sig genom flera olika branscher men traditionellt så har vi i över 30 år arbetat med svensk bilindustri och under 2000-talet har vi även utvecklat kundrelationer inom försvars- och offshoreindustrin. På senare år har vi även konsulterats i utveckling av detaljer och prototyper inom VVS-, marin-, energi-, flyg- och gruvindustrin.

Automotive Inom området automotive finns kunder som Scania, Volvo Lastvagnar, Volvo Cars, CEVT, Fuji Autotech m.fl. Inom fordonsindustrin ställs höga krav på såväl rätt kvalitet som leveranssäkerhet, men också stor flexibilitet under utvecklingsprocessen.

Marina Produkter Inom den marina sektorn tillverkar Modellteknik bl.a motorkomponenter till bolag t.ex. Rolls Royce och Cimco/Oxe Diesel. Sedan ett antal år tillbaka har vi också varit starkt involverade i framtagningen av en mängd produkter till Minestos prototyp ”Deep Green” för energiframställning med hjälp av undervattensströmmar.

Offshore År 2013 fick vi som ny leverantör till Aker Solutions förtroende att delta i ett omfattande utvecklingsprojekt. Med vår breda kompetens inom teknik, produktutveckling samt materialkunskap kunde vi tillföra kunden en bekväm process och en högkvalitativ slutprodukt. Slutprodukten har extrema krav på funktion och kvalité samt består av en mängd tillverkade komponenter i olika material.

Försvarsindustri När Försvarets Materielverk, FMV, behövde delsystem till flygsimulatorer för JAS 39 Gripen kontaktades Modellteknik, vilket var redan år 2003. Under de senaste åren har samarbetet utvecklats till att omfatta kontinuerliga leveranser av produkter till en mängd av Saabs olika affärs- och produktområden.

Gruvindustri År 2015 blev vi kontaktade av Orexplore som behövde stöd i utveckling och konstruktion av delkomponenter till sin ”On site scanner”. Efter ett tight och intensivt samarbete med Orexplores konstruktionsavdelning kunde vi rekommendera rätt metodval, design och material vilket lett fram till en stabil och funktionssäker slutprodukt.

Elektronik- & Telekomindustrin Tillverkning och produktion av elektronikbärare i olika former har länge varit en del av Modelltekniks verksamhetsområden. Det kan vara allt från prototyper och produktutveckling till förserier men även kortare serier, där vi om så önskas tar helhetsansvar från idé till färdig produkt. Bland de mer kända kunderna hittar vi Westermo, Flir, Ericsson, Saab, Milia m.fl.

Medicinteknik Inom området medicinteknik jobbar vi kontinuerligt med nya uppdrag inom produktutveckling och framtagning av olika verktyg, prototyper och specialapplikationer. Här är vi direkt eller indirekt leverantörer till välrenommerade bolag som Stille, GE-Healthcare, Nobel Biocare m.fl.