In English
Skicka en förfrågan

HMS (Hälsa Miljö Säkerhet)

Modellteknik arbetar i enlighet med de gällande krav som finns i de standarder och i den lagstiftning vi berörs av, såväl regionalt som internationellt. Vi strävar ständigt mot att säkerhetsnivån inom företaget ska vara så hög som möjligt och sätter alltid säkerheten först för våra medarbetare och inhyrda entreprenörer.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vårt arbete med ständiga förbättringar omfattar även vår utrustning och maskinpark med hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö.

Genom att aktivt kartlägga och åtgärda risker samt arbeta med förebyggande arbetsmiljöverksamhet minimerar vi risken olyckor och ohälsa i arbetet.

På Modellteknik är vi vana vid att arbeta i hård konkurrens vilket ställer stora krav på oss att ligga i framkant när det gäller att finna nya och effektiva produktionsmetoder – utan att tumma på kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Det klarar vi genom våra engagerande och kompetenta medarbetare. Vi jobbar alltid med korta ledtider, hög flexibilitet och bästa service.

Kontinuerlig vidareutbildning av alla medarbetare är en självklarhet – vi arbetar för en långsiktig personalutveckling som stimulerar till ansvarstagande och initiativtagande förmåga i vårt fortlöpande arbete.

Vi väljer leverantörer som vi vet uppfyller våra och våra kunders krav.