In English
Skicka en förfrågan

En smart kontrollfixtur!

För IAC, ett gjuteri i Eskilstuna, fick vi förtroendet att tillverka en kontroll- och monteringsfixtur. Vårt uppdrag var totalansvar med konstruktion, tillverkning, montering samt implementering av pneumatik och elektronik.

Det unika i projektet var att detaljen skulle både monteras och slutkontrolleras i samma moment. Fjorton pinnbultar monteras från 3 sidor. Därefter kontrolleras detaljen med induktiva givare så att den ligger inom rätt toleranser.

För att säkerställa att kvalitén och toleranser uppnås utförs alla momenten i samma uppsättning. Med en inbyggd kontrollfunktion låses detaljen i fixturen och går ej att ta bort innan kontroll är utförd.

Vår konstruktion bygger ofta på standardkomponenter och även i detta fall kunde vi erbjuda en lösning med en rimlig budget.