In English
Skicka en förfrågan

Fingertoppskänslig konstruktion

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt arbeta under innovativa förhållanden där tidspress och en stram budget råder. När Försvarets Materielverk, FMV, behövde delsystem till flygsimulatorer för JAS 39 Gripen kontaktades Modellteknik. Delsystemet var ett gasreglage och kravet var att det måste efterlikna det gasreglage som används i verklighetens JAS.

Vi fick inga färdiga ritningar från kunden utan fick börja från grunden i utvecklingsarbetet.

Reglaget är kopplat till en dator och i handkontrollen finns hela 24 funktioner inbyggda. Rörelserna i spaken är mycket små vilket ställer stora krav på noggrannhet i konstruktionen.

Flygsimulatorerna var främst ämnade för tekniker som servade JAS-planen, men resultatet var till så stor belåtenhet att användandet spred sig även till att omfatta piloterna.

Detta var inte vårt första uppdrag för FMV. Redan år 1996 utvecklade Modellteknik en kabinkopia som användes för felsökning av och utbildning på elektroniksystemet i planen JAS 39 Gripen.