Video

Modellteknik – kompetens och kvalitet.

Vi är ett verkstadsföretag med spetskompetenser inom CAD/CAM, produktionsteknik och formtillverkning. Våra affärsområden omfattas av legotillverkning i korta serier, skärande bearbetning, 3D konstruktion, produktutveckling, specialprojekt och kontrollmätning. Tillverkningen är i huvudsak inriktad på modelltillverkning, fixturtillverkning, verktygstillverkning och prototyptillverkning.

Modelltekniks framgång som en långvarig underleverantör till svensk industri baseras på våra medarbetares gedigna kunnande, flexibilitet och kundinriktad service, en avancerad maskinpark med flera 5-axliga skärmaskiner samt ett högt kvalitets- och miljötänkande. Vår verksamhet bedrivs i moderna lokaler i Vilsta Industriområde i Eskilstuna men våra kunder finns i hela Norden.